Υπηρεσίες

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Παρέχουμε υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Είμαστε πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινήτων, τόσο από το Ελληνικό, όσο και από το Κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών. 

Τεχνικοί Έλεγχοι

Με υπευθυνότητα και άρτια τεχνική κατάρτιση, διεξάγουμε τεχνικούς ελέγχους έργων Πολιτικού Μηχανικού. 

Οικοδομικές Άδειες

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με την ελληνική και κυπριακή νομοθεσία. 

Τοπογραφικά

Συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα σύμφωνα με τη νομοθεσία, διασφαλίζοντας την περιουσία σας. 

Πραγματογνωμοσύνες

Πραγματοποιούνται κατά περίπτωση, αυτοψία/ιες, επιμετρήσεις, αποτυπώσεις, δοκιμές αντοχής, φορτίσεις, έρευνα αγοράς, σύνταξη σχεδίων, καθώς επίσης συλλογή και καταγραφή στοιχείων και πληροφοριών από εμπλεκόμενους σε κάθε είδους υπόθεση.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Εκδίδονται ενεργειακά πιστοποιητικά κατοικιών, τα οποία αποτυπώνουν τις πραγματικές ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου ή τμήμα αυτού, ενώ παράλληλα υποδεικνύονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ενεργειακή τους θωράκιση.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

ΟΡΑΜΑ

Η κάλυψη με προσοχή και υπευθυνότητα το σύνολο των αναγκών των πελατών μας και η άμεση αντιμετώπιση όλων των θεμάτων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι εταιρείες στελεχώνονται από έμπειρους και καταρτισμένους Μηχανικούς . Συνεργάτες του είναι έγκριτοι επιστήμονες, καταξιωμένοι συνάδελφοι στο χώρο συναφών ειδικοτήτων καθώς και έμπειροι τεχνίτες, εξειδικευμένα συνεργεία και επώνυμοι έμποροι/προμηθευτές υλικών στο χώρο των κατασκευών

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

25.000

Εκτιμήσεις Ακινήτων

3250

Τεχνικοί Έλεγχοι

650

Οικοδομικές Άδειες

789

Τοπογραφικά Διαγράμματα

4500

Πραγματογνωμοσύνες

1300

Ενεργειακά Πιστοποιητικά